White female litter S

White female litter S

Reserved
D.O.B.
2023-10-17
Sex:
Female
Brindle female litter S

Brindle female litter S

Reserved
D.O.B.
2023-10-17
Sex:
Female
Brindle male 2 litter S

Brindle male 2 litter S

Reserved
D.O.B.
2023-10-17
Sex:
Male
Brindle male 1 litter S

Brindle male 1 litter S

Reserved
D.O.B.
2023-10-17
Sex:
Male
Brindle female 4 litter R

Brindle female 4 litter R

Not available
D.O.B.
2023-08-04
Sex:
Female
Brindle female 3 litter R

Brindle female 3 litter R

Not available
D.O.B.
2023-08-04
Sex:
Female
Brindle female 2 litter R

Brindle female 2 litter R

Not available
D.O.B.
2023-08-04
Sex:
Female
Brindle female 1 litter R

Brindle female 1 litter R

Not available
D.O.B.
2023-08-04
Sex:
Female
Brindle male 2 litter R

Brindle male 2 litter R

Not available
D.O.B.
2023-08-04
Sex:
Male
Brindle male 1 litter R

Brindle male 1 litter R

Not available
D.O.B.
2023-08-04
Sex:
Male
Brindle female litter O

Brindle female litter O

Not available
D.O.B.
2023-04-04
Sex:
Female
Brindle male 4 litter P

Brindle male 4 litter P

Not available
D.O.B.
2023-04-10
Sex:
Male
Brindle male 3 litter P

Brindle male 3 litter P

Not available
D.O.B.
2023-04-10
Sex:
Male
Brindle male 2 litter P

Brindle male 2 litter P

Not available
D.O.B.
2023-04-10
Sex:
Male
Brindle male 1 litter P

Brindle male 1 litter P

Not available
D.O.B.
2023-04-10
Sex:
Male
Brindle female litter P

Brindle female litter P

Not available
D.O.B.
2023-04-10
Sex:
Female
Brindle female 2 litter N

Brindle female 2 litter N

Not available
D.O.B.
2023-02-25
Sex:
Female
Brindle female 1 litter N

Brindle female 1 litter N

Not available
D.O.B.
2023-02-25
Sex:
Female
Brindle male 3 litter N

Brindle male 3 litter N

Not available
D.O.B.
2023-02-25
Sex:
Male
White male litter O

White male litter O

Not available
D.O.B.
2023-04-04
Sex:
Male